10 de febrero de 2016

CERTIFICAT DE CORRESPONDÈNCIA

Del títol de Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials- Economía General amb el nivell 3 (Màster) dins del Marco Español de Calificaciones per a l’Educación Superior (MECES) i el nivell 7 del European Qualifications Framework (EQF).L’EFICIÈNCIA TÈCNICA DE LES INDÚSTRIES AEROPORTUÀRIES:
AVALUACIÓ DE LES VARIABLES DEL PROCÉS PRODUCTIU.

       [ponència presentada en el III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana, a la Universitat de les Illes Balears]

L’EFICIÈNCIA DE LES EMPRESES AEROPORTUÀRIES EN EL CONTEXT DE L’ANÀLISI ENVOLUPANT DE DADES.

[Ponència presentada en V WORKSHOP ON EFFICENCY AND PRODUCTIVITY, 

organitzat per la Fundació Universidad d’Oviedo i la Universidad de Oviedo]


TÍTOL DE DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
amb la qualificació d’Excel·lent   “CUM LAUDE”.

Al Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola dins del programa de Economia, especialitat: Tècniques i Anàlisi d’Economia Aplicada

 http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0313107-124149/index.html 

Depòsit Legal / ISBN: B.20949-2007 / 978-84-690-4913-6

ANÀLISI DELS FACTORS ECONÒMICS QUE DETERMINEN LA DEMANDA DE LA CÀRREGA AÈRIA ALSS AEROPUERTS EUROPEUS

[Treball de recerca destinat a l’obtenció del Certificat de Suficiència Investigadora en la Universitat de Barcelona (obtinguda el 23 de març de 2001 d’acord al programa de doctorat previst a l’art. 6 del RD 185/1985)]


CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I TERRITORIALS DE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DE BARCELONA: ANÀLISI DE LA CAPACITAT OPERATIVA DE L’AEROPORT.

[Ponència presentada a la XII Universitat Tècnica d’Estiu i organitzada per la Fundació Narcís Monturiol]


ANÁLISI DEL MOVIMENT DE PASSATGERS ALS AEROPORTS DE CATALUNYA:                                UNA APROXIMACIÓ A L’ESTUDI DE L’ELASTICIDAD DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT EN RELACIÓ AMB EL MOVIMENT DE PASSATGERS.

Estudi realitzat per al Departament de Història de la Economia de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barceloan i publicat a la revista ESPAIS, núm. 45.