2023, 29 de junyGestió internacional de la congestió aeroportuària


La congestió de la infraestructura aeroportuària ha esdevingut una característica dels grans aeroports i és la raó per la qual IATA considera imprescindible la intervenció amb solucions adequades per a cada cas.


        Coordinació d’aeroports congestionats

                                                       ß

A) El criteri de IATA és que un aeroport que s’aproximi a una situació de saturació ha de fer servir dels instruments de què disposi (instal·lacions, canvi en els procediments aeronàutics, etc…) que puguin comportar un augment de la seva capacitat sense haver de recórrer a la inversió.

B) La inversió es justifica si, i només si, els seus beneficis potencials justifiquin les seves despeses.

C) Quan no es pot augmentar la capacitat mitjançant cap altre procediment, l’aeroport es considera totalment congestionat i es designa un Coordinador que asseguri tant pel conjunt de les aerolínies com per el públic usuari que les pèrdues ocasionades siguin les més petites possibles en el marc dels retards, mala qualitat del servei, cancel·lació dels vols, etc…)


Mecanisme estàndard per a l’assignació de slots en aeroports congestionats

ß

En aquells aeroports totalment coordinats, el coordinador designat assignarà els slots seguin un ordre de prioritat estàndard, just, transparent i no discriminatori.

18 de juny 2023

La demanda de slots depèn:

Þ   De l’estratègia comercial de les companyies aèries: 

-     Flota disponible, capacitat i model d’aeronau

-     Estratègia comercial 50% dels passatgers d’origen i 50% de destí.  

Þ   de les característiques de la demanda: massa poblacional i  

Þ   el nivell de competència del mercat:

        nombre de companyies i les seves quotes de mercat.


La demanda es concentra en franges horàries concretes:                                                                   

a primera hora, migdia i última hora de la tarda.

A cada franja horària existeix una oferta de slots què és gairebé constant al llarg del dia, però, la demanda varia sobtadament i provoca la diferència entre franges horàries punta, en què el transit aeri està molt concentrat, i franges horàries vall, on el trànsit és més dispers.


Oferta>Demanda Þ Excés d’oferta Þ infrautilització de la infraestructura.

Oferta<DemandaÞ Excés de demandaÞ congestió de l’aeroport en hores punta.

   Aquest gràfic és molt comú als aeroports de gran dimensió on el trànsit aeri es concentra en aquelles franges horàries on la demanda dels usuaris és més elevada, és a dir, primera hora del matí, migdia i última hora de la tarda.


CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR AEOPORTUARI

6 de JUNY de 2023


La infraestructura, els recursos humans i els procediments aeronàutics determinen la capacitat de l' aeroport en hores punta i, per tant, el nombre de slots màxims que es poden assignar a les companyies aèries.

Paràmetres que determinen la capacitat màxima de un aeroport.

 
Control del trànsit aeri (nombre i productivitat dels controladors aeris segons la tecnolgia aplicada) 
Capacitat de la pista (longitud i posició de les pistes, procediments operatius) y Capacitat de la Zona de Serveu de la pista (àrea de maniobra i àrea de moviments)
Capacitat de la Terminal (nombre de pax màxim, capacitat de facturació/hora, nombre de portes d'embarcament, Duana) y Accés per terra a l'aeroport (connexió amb la resta dels  mitjans de transport)

Sobre l' Aeroport de Barcelona.              26 de  maig  de 2023.


Només el sistema de pistes paral·leles existent que operi amb la configuració operativa de pistes independents,  i la implantació d'una companyia aèria amb una estratègia de hub intercontinental, permetrà a mitjà termini que a l'aeroport de Barcelona s’estableixi  el potencial pera  desenvolupar un centre de connexions intercontinental.


Aeroport de Barcelona

Una pista al mar? Millor una gestió com cal

7 de març de 2023

https://www.viaempresa.cat/l-expert/pista-mar-millor-gestio-aena-aeroport_2179730_102.html

 9 de febrer de 2022
Aeroport de Barcelona

L'aprofitament del marc existent


https://www.viaempresa.cat/economia/aeroport-barcelona-aprofitament-marc_2163027_102.html

Activitats 2021

A Airbuilding Consultants Impulsem un ENFOCAMENT GLOBAL

Que permet obtenir les millors solucions perquè siguin fàcilment implementades

https://www.airbuildingconsultants.com/

Oferim una ORIENTACIÓ GLOBAL

del producte sol·licitat perquè el resultat obtingut 

SIGUI EFICAÇ I EFICIENT

La Nostra proposta de valor se emmarca tant al context de la indústria del Transporte Aeri, como a l’àmbit de la indústria aeronàutica I aeroportuària.


UN EQUIP amb ANYS D’EXPERIÈNCIA

Som una empresa consultora especialitzada en el negoci del transport aeri.

Aportem les capacitats en enginyeria i consultoria que els nostres clients necessiten per el desenvolupament i gestió dels seus sistemes de transport. Aquestes capacitats se estenen principalment al sector aeronàutic (incloent el transport aeri, aeroports i navegació aèria).

AirBUILDING ofereix un servei integral i versàtil d’assessorament en qualsevol fase de desenvolupament  d’un projecte que exigeixi disciplina aeronàutica, des de les fases de concepció estratègica i anàlisis  previs de viabilitat fins el suport al procés de posada en marxa i la participació a la gestió.

Les nostres actuacions abasten els aeroports i les seves àrees logístiques associades, les terminals de passatgers i els heliports  en el context de  la Innovació tant a les empreses consolidades com a les de nova creació.

Especialment:

·         Seguretat al transport aeri, a la navegació aèria i aeroportuària,

·         certificació d’operadors aeris,  aeroports i  aeronavegabilitat.

·         planificació i disseny aeroportuaris i planificació 

A  AirBUILDING Consultants tenim una idea molt clara de quina és la nostra cultura, el que defensem, i la forma com establim criteris d’eficiència. Els nostres valors són presents al nostre dia a dia:

Exercint la nostra activitat sempre amb modèstia

Reconeixent com a pròpies les necessitats  dels nostres clients

Aportant valor a través del treball organitzat

Actuant amb entusiasme a cada projecte

Treballant amb  disposició internacional

Prioritzant la responsabilitat social i  mediambiental


14 de setembre de 2015

CERTIFICAT DE CORRESPONDÈNCIA

Del títol d’Enginyer Aeronàutic amb el nivell 3 (Màster) dins del Marco Español de Calificaciones per a l’Educación Superior (MECES) i el nivell 7 del European Qualifications Framework (EQF).


ACTIVITATS EN EL PERÍODE 2008-2013

A) ACTIVITAT DOCENT           
B) CERTIFICACIÓ DE L'AEROPORT DE LLEIDA ALGUAIRE
C) PLA D'AEROPOTS DE CATALUNYA

C)Pla d'aeroports de Catalunya 2009-2015

Direcció Tècnica del PLA

B) Certificació
de
l'aeroport
de

Lleida -Alguaire

Certificat de l'aeroport

A) Activitat docent 2008-2013Professor del MÀSTER UNIVERSITARI DE GESTIÓ AERONÀUTICA
de la Universitat Autònoma de Barcelona
mòdul 3: Legislació y Gestió de Persones en el Sector Aeronàutic


A) LES NITS DE L'AVIACIÓ I PREMIS FLYER           
2003, 2005 i 2007

Organitzades per la Delegació a Catalunya de l'Associació d'Enginyers Aeronàutics d'Espanya.Sota el patrocini de les Institucions, Organitzacions públiques i privades i empreses foren els esdeveniments interanuals l'objectiu dels quals fou el de donar a conèixer, impulsar, promocionar i premiar tots els àmbits dels sectors de l'Aviació, a més de valorar els aspectes formatius i de R+D+I

III Nit de l'AVIACIÓ I PREMIS FLYER 2007

II Nit de l'Aviació i Premis Flyer 2005

I Nit de l'Aviació i premis Flyer 2003

B) La gestió aeroportuària durant el quinqueni
2000-2005

Proposta de la Generalitat de  Catalunya en el marc de la Llei d’aeroports i el Reglament de la Llei d’Heliports; la creació de la Mesa de Transport Aeri i la marca CATALONIA AIRPORTS  en l’àmbit  del Pla d'aeroports 2003-2008


La direcció del Proyecto de CATALONIA AIRPORTS fou compartida pel cap del Servei d’ Aeroports i Transport Aeri de la GC y el director comercial de  Gestió y Promoció aeroportuària

Accions realitzades sota la marca de Catalonia Airports per a la promoció de:

Les instal·laacions aeroportuàries de:

Barcelona, Girona y Reus

Lleida y la Seu y

Aeròdroms d’Aviació general i esportiva


Presència a les següents fires i esdeveniments internacionales

Air Cargo Europe (Transport Logistic) a Munic 

· Forum Routes a Edinburgh 

· World Trade Market a Londres 

Entrevistes

En el període 2003-2009
[Màxim dos (2)]

Sobre el Pla d'aeroports de Catalunya 2003-2008

La planificació abasta tant els aeroports regionals de Girona i Reus, com els aeròdroms d'Aviació General i Deportiva com els aeròdroms per a aeronaus d'estructura ultralleugera

Heliports

En el marc de la Llei d'Heliports de Catalunya i el seu Reglament

Ponències

per invitació en el període 2002-2004

[Màximo sis (6)]

Perspectiva de l'Aviació Europea als propers anys

 Dins de les JORNADES D’AERONÀUTICA organitzades per l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels el 16 de febrer de 2004

«Potencial de la infraestructura de l’aeroport gironí per a les aerolínies de baix cost»

Dins  de la jornada: DESENVOLUPAMENT DE L’AEROPORT DE GIRONA I INCIDÈNCIA DE L’AVIACIÓ LOW FARE EN L’ECONOMIA DEL TERRITORI organitzada  per Catalonia Airports a Girona el 31 d’octubre de 2003


 La càrrega aèria a Catalunya: Com aprofitar millor el seu potencial


Dins de la JORNADA organitzada per el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per el desenvolupament del sector de la Càrrega aèria el 29 de setembre de 2003

 La implementació de «EL PLA D’AEROPORTS DE CATALUNYA 2003-2008»

Conferència organitzada per la   Divisió de Ciències Humanes i Socials. Facultat de Geografia i Historia de la  Universitat de Barcelona el 12 de maig de 2003

Les infraestructuras de Transport Aeri a Catalunya. Perspectives a l’Alt Empordà

Dins de LES JORNADES SOBRE INFRAEESTRUCTURES I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A L’ALT EMPORDÀ    
 organitzat pel  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Figueres el 8 de novembre de 2002

 La seguridad en el sistema de navegación aérea y
los sistemas aeroportuarios

Organitzat per el Centro de estudios de la Aviación. Universitat Rovira i Virgili, en Reus, dins de LES JORNADES DE DEBAT AERONÀUTIC  26 de gener  de 2002